Home » Cellplast grund

Cellplast grund

När man ska välja isolering till grunden så finns det olika krav.

– Lätt att applicera

– Fuktsäkert

– God isolering

Cellplast uppfyller alla dessa delar.

cellplast

Cellplast för grunder kallas för grundisolering. Vill se vår veta priser så klicka här.

Cellplast för husgrunder

Grundisolering som används för husgrunder är oftast S100. S100 är benämningen på den cellplast vars namn berättar om hur mycket last cellplasten tål.

Cellplast och laster – långtidslaster

Cellplast S100 klarar 100 kPa per kvadratmeter. DEtta är oftast korttidslasten. För att få långtidlasten bör man läsa specifikationen av cellplasten. Exempelvis ett garage behöver inte dimensionera hela garaget som att det alltid står bilar på alla platser. Men en punktlast såsom en pelare som går ner i ett hus behöver dimensioneras utefter långtidslasten.

Cellplast och laster – korttidslaster

Med korttidslast menas den last som byggnaden ska klara av även under kortare belastning.