Home » Hur tillverkas cellplast

Hur tillverkas cellplast

cellplastRåmaterialet som cellplast består av är polystyren som expanderas. Materialet kallas också för EPS och när man använder materialet som isolering så har råmaterialet expanderats med hjälp av luft. Det är faktiskt så att cellplast till allra största delen består av luft. Över nittioåtta procent av cellplasten består av luft. Cellplast som säljs i Sverige anges efter vilken tryckhållfasthet som materialet har.

De vanligaste hållfastheterna är S80, S100, S200, S300 och har egentligen samma syfte men klarar högre laster. Det är dock väldigt vanligt att man överdimensionerar med cellplast. Man måste ha koll på att cellplasten är inte det enda som bär upp laster. Det är därför vanligt att konstruktörer har en ganska stor benägenhet att överdimensionera cellplasten eftersom de inte behöver ta ansvar för kostnaden men står till svars för att konstruktionen ska hålla för lasterna som huset kommer utsättas för.

Så hur tillverkas cellplast.

Polystyrenråvaran expanderas tillsammans med luft i en maskin som skummar materialet och som under tryck med ånga gjuter cellplasten till stora cellplastblock som sedan kan skäras i önskade dimensioner.