Home » Grå cellplast – vad skiljer den från vit cellplast

Grå cellplast – vad skiljer den från vit cellplast

grå cellplast

Bättre isolering ger tunnare cellplastskivor

Grå cellplast kan fås med betydligt lägre värmekonduktivitet, dvs med högre isoleringsförmåga. Det är så gott som alltid positivt. Antingen kan du ha 20 % tunnare skivor med samma effekt eller 20% högre isoleringsförmåga med samma material.

Ser man till ett bygge där det används tonvis och åter tonvis med cellplast så får detta stora konsekvenser.
– Tunnare väggar ger mer ljus in i bostäder och större bostadsytor om man isolerar huset utvändigt.
– Bättre isolering ger lägre uppvärmningskostnader
– Färre transporter för samma isoleringseffekt
– Bättre tryckhållfasthet

Många användningsområden

Tjälldens gråa cellplast har mängder av olika användningsområden. Det som flest känner till är att cellplast används till husgrunder men det är mycket mer än så.

Husgrunder – grundisolering

Grundisolering är en mycket vanlig applikation som cellplast används till där syftet är att med cellplast isolera husgrunder med cellplast.

Eftersom tjockleken på cellplastskivorna gör att man i vissa fall behöver gräva neråt i marken ökar kostnaderna ju mer isolerad en husgrund ska vara och ju djupare ner i marken desto mer behöver man gräva. Därför tror vi att grå cellplast kommer få stor påverkan på marknaden 2012.

Kantelement

Cellplast kan användas i kantelement och oss veterligen har ingen av de stora tillverkarna börjat med detta ännu men det är nog bara en tidsfråga.

Markisolering

Markisolering och grundisolering är i stort sett samma sak men menar man tjälisolering så kan en tunnare skiva ge samma isoleringsförmåga som en tjockare. Men eftersom priset är lite högre för samma effekt förväntas inte tjälisolering bli en storsäljare eftersom man utomhus inte vinner så mycket på att minska ner tjockleken på en isoleringsskiva.

Takisolering

Takisolering är ett av de stora isoleringstillämpningarna där grå cellplast förväntas få stor effekt och genomslag på marknaden eftersom taket är ett av de områden som det spelar roll hur tjock taket är.

Tätare cellplastkulor ger högre densitet

En cellplastskiva i grå cellplast har ofta en högre densitet och det medför en mängd positiva egenskaper för det populära isoleringsmaterialet. Även tryckhållfastheten ökar när densiteten blir högre. Med populär menas att cellplast är ett av de vanligaste byggmaterialen i Sverige idag.

Fler och fler går över till grå cellplast

Grå cellplast gör att byggarna kan hålla nere tjockleken på väggarna inte minst om de isoleras med cellplast.

Grå cellplast ger högre kvalitetskänsla

Många reagerar när de ser isoleringsmaterialet cellplast.
Men det är ju bara vanlig frigolit är en vanlig reaktion. Detta gör att många indirekt kopplar ihop att cellplast är ett billigt och “lätt överkomligt material” och har en mental spärr prismässigt till vad de är beredda att betala. Med grå cellplast bryts denna psykologiska barriär och byggmaterialet kliver ur frigolitens skamvrå.