Archive for the 'isolerande-material' Category

cellplast

Hur tillverkas cellplast

Råmaterialet som cellplast består av är polystyren som expanderas. Materialet kallas också för EPS och när man använder materialet som isolering så har råmaterialet expanderats med hjälp av luft. Det är faktiskt så att cellplast till allra största delen består av luft. Över nittioåtta procent av cellplasten består av luft. Cellplast som säljs i Sverige anges efter vilken tryckhållfasthet som
Read more…

Grå cellplast – vad skiljer den från vit cellplast

Bättre isolering ger tunnare cellplastskivor Grå cellplast kan fås med betydligt lägre värmekonduktivitet, dvs med högre isoleringsförmåga. Det är så gott som alltid positivt. Antingen kan du ha 20 % tunnare skivor med samma effekt eller 20% högre isoleringsförmåga med samma material. Ser man till ett bygge där det används tonvis och åter tonvis med cellplast så får detta stora
Read more…