Home » Pris på Cellplast

Pris på Cellplast

Vi har jämfört olika leverantörer av cellplaster och priserna är mycket varierande.

Så här ser priserna ut.

Återförsäljare
Pris cellplast s100
pris cellplast s80
Länkar
Leif Tjällden AB
c:a 65 kr
c:a 60 kr
Länk
ByggMax
c:a 100 kr
c:a 71 kr
Länk
Lindenäs
N/A
c:a 80 kr
Länk
ByggHemma
N/A
c:a 90 kr
Länk
Beijer
N/A
c:a 100 kr
Länk

Vår jämförelse – hur gick den till

Vi har försökt jämföra liknande cellplastprodukter där olika leverantörer säljer cellplast i olika mängder. Det är därför svårt att se det exakta priset per kvadratmeter hos alla leverantörer. Det är därför viktigt att du själv räknar om priset så man kan jämföra priserna.

 

Cellplast information

Allteftersom energikraven höjs för bostadshus så blir det allt viktigare att få energieffektiva hus och till en kostnad som inte är för hög. Därför är det allt vanligare att man ökar mängden isolering i sina hus.

Grundisolering

Grundisoleringen är den cellplast som man applicerar innanför husgrundens grundelement när man ska lägga ut en platta på mark. Beroende på vart i Sverige man bor så kan man ha olika tjock isolering. Det vanligaste idag är att man lägger ut 300 mm isolering i form av cellplast i husgrunden.

Köldbryggebrytare

En del på husgrunden som ger stora värmeförluster är traditionellt är kantbalken som gjuts runt huset precis mellan grundisoleringen och grundelementet (ofta U eller L formade). Kantbalken består av betong och armering och blir därför en köldbrygga in i huset. Kantbalken har till funktion att ta upp lasterna från huset. Det man kan göra är att placera en cellplast remsa precis innanför kantbalken in mot husgrundens inre och därigenom bryta köldbryggan. Man kan genom denna ganska enkla konstruktion få stora effekter på husets värmekostnader genom att värmeförlusterna genom kantbalken minskar.

Markisolering

Markisolering har flera betydelser. Dels kan man mena grundisolering som man kan se ovan. Men man kan även mena den isolering som kan änvändas för att förebygga tjälskador. Markisolering används normalt inte i skåne exempelvis eftersom tjälen inte tränger lika djupt ner i marken där som i de länen som ligger längre norrut. Markisolering pris är väldigt låg sett till kostnaderna som det tar att reparera husets grund från tjälskador så det finns egentligen inga anledningar att inte lägga ut markisolering.
Markisoleringen förhindrar kylan från att tränga ner i marken längre än till området där cellplasten placerats.

Olika isolermaterial – beror på användningsområdet

Det ställs allt högre krav på dagens småhus när det gäller hur välisolerade husen ska vara. Ett välisolerat hus är både bra för miljön och för husägarens plånbok. Men att välja rätt isolering är inte superenkelt så denna artikel tillägnas just det – vilket isolerande material ska du välja.

De olika typerna av isolerande material

Det finns i princip 3 olika typer av småhusisolering.

  • cellplast
  • ullsort – glasull
  • ullsort – mineralull även kallad stenull

Oavsett vilken isoleringstyp man väljer är det värmekonduktiviteten som avgör vilken isoleringsförmåga materialet får.
Värmekonduktivitet mäts normalt i enheten lambda. Eftersom man önskar ett så lågt värde som möjligt på värmekonduktiviteten desto bättre isolerar materialet. Eftersom materialet som man isolerar med ofta har olika tjocklekar och kommer med olika andra egenskaper kan värmekonduktiviteten skilja mellan olika utformningar av samma material.

Cellplast

Cellplast är ett mycket välanvänt byggmaterial framförallt eftersom det används när man ska lägga en tjällden platta. Eftersom cellplast är vattenbeständigare än de andra två materialen lämpar de sig bättre för tillämpningar som kommer i kontakt med vått byggmaterial såsom betong eller liknande. Därför putsar man ofta på cellplast som används som tilläggsisolering på fasader, för grundisolering under betongplattan i husgrunder osv. Dessutom adderar materialet till konstruktionens totala mängd laster som konstruktionen tål.

Glasull

Glasull används primärt som värmeisolering men kan även användas som ljudisolering i väggar mellan rum exempelvis.

Materialets värmebeständiga egenskaper kommer av flera olika komponenter. Dels står luften stilla inne i glasullen vilket ger materialet mycket goda värmeisoleringsegenskaper.

Man kan också använda mineralull för att isolera rör och liknande inte minst i industriella tillämpningar. Det som gör att glasull lämpar sig extra bra för husisolering är att materialet är värmebeständigt och därmed står emot brand bättre än exempelvis cellplast.

Därför används idag glasull mellan exempelvis träreglar i vissa småhustillverkares konstruktioner.

När det gäller brand är som sagt stenull ett mycket väl fungerande material. Det är i princip inte möjligt att bränna glasull och tack vare dess låga lambavärden är de perfekta i exempelvis väggisolering mellan reglarna. Stålreglar står som bekant emot värme bättre vid brand än trä.

Mineralull

Mineralull (sk Stenull) och glasull har mycket liknande egenskaper. Mineralull har något bättre brandegenskaper då den tillverkas vid en högre temperatur. Det som mineralullen precis som glasullen saknar är hållfastheten som cellplasten har.